پاک کردن جای جوش در سنندج

خرداد ۱۰, ۱۳۹۸

جای جوش (اسکار آکنه)

...