پاک کردن جای جوش در ارومیه

خرداد ۱۰, ۱۳۹۸

جای جوش (اسکار آکنه)

...