درباره دکتر

درباره دکتر

اینجانب دکتر حسن غفوری فر در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۴۸ در روستای قزلجه از توابع تسوج _شبستر متولد شده ام. از یک سالگی سلماس بزرگ شده ام ،تا دیپلم در سلماس تحصیل کرده ام ،دیپلم ریاضی گرفته ام ،در سال اخر تحصیل همزمان با دیپلم ریاضی کتابهای زیست شناسی را هم خواندم ودر رشته تجربی کنکور دادم ودر رشته پزشکی تبریز قبول شدم ورودی۱۳۶۸ .در سال ۱۳۷۵در تخصص پوست ومو ادامه تحصیل دادم ودر سال۱۳۷۹ بورد تخصصی پوست ومو دریافت نمودم ،ازسال۱۳۷۹تا۱۳۸۴ در شهر مهاباد دوست داشتنی و مردم با فرهنگ و مهماندوست مهاباد در رشته تخصصی پوست ومو ،کاشت مو ولیزر در خدمت مردم عزیز بودم واز سال۱۳۸۴تا بحال در ارومیه در خدمت مردم عزیز هستم